Biuro Rady Miasta

Zdjęcie

Mariola Małecka - kierownik biura

tel. 54 280 9621

fax. 54 280 9659

adres e-mail: mariola.malecka@rypin.eu       

Zakres zadań Biura Rady:
  • prowadzi obsługę Rady Miasta i Jej organów,
  • nadzoruje i kontroluje poprawność i terminowość wykonania uchwał i zaleceń Rady Miasta i Jej organów,
  • współuczestniczy w organizowaniu spotkań Radnych z wyborcami,
  • prowadzi ewidencję zbiorów uchwał Rady Miasta,
  • prowadzi rejestr oświadczeń majątkowych radnych,
  • prowadzi rejestr skarg i wniosków składanych do Rady Miasta dotyczących działalności Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych,
  • zapewnia prawidłowe przygotowanie materiałów na sesję, posiedzenia komisji, zbiera materiały będące przedmiotem obrad i przedstawia je Burmistrzowi i właściwym komisjom,
  • wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Miasta oraz zlecone przez Burmistrza Miasta Rypin lub Sekretarza Miasta.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (19 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (19 marca 2007, 12:30:47)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 13:27:44)
Zmieniono: Dodanie numeru faxu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17351