Biuro Zamówień Publicznych

Zdjęcie

Joanna Lewandowska - kierownik biura

tel. 54 280 9619

fax. 54 280 9654

adres e-mail: joanna.lewandowska@rypin.eu          
Zakres zadań Biura Zamówień Publicznych:
  • Prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Gminę Miasta Rypin - Urząd Miasta Rypin w następującym zakresie:
  1. przygotowywanie i opracowywanie pod względem formalno - prawnym dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych po uprzednim zgłoszeniu przez Kierowników Wydziałów lub pracowników Urzędu Miasta, odpowiadających merytorycznie za realizację danego zadania, konieczności przeprowadzenia postępowania,
  2. przygotowanie materiałów do prac komisji przetargowych (dotyczy wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta),
  3. przygotowywanie i opracowywanie pod względem formalno - prawnym dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury dla zadań, które ze względu na swoją wartość szacunkową nie podlegają Ustawie Prawo Zamówień Publicznych po uprzednim zgłoszeniu przez Kierowników Wydziałów lub pracowników Urzędu Miasta, odpowiadających merytorycznie za realizację danego zadania, konieczności przeprowadzenia postępowania,
  4. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych,
  5. prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań oraz jej przechowywanie i archiwizowanie,
  • Ww. obowiązki nie dotyczą projektów, na które Gmina Miasta Rypin pozyska dodatkowe środki z zewnętrznych funduszy np. z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Wykonuje inne prace powierzone do wykonania przez Burmistrza lub Sekretarza.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (19 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (19 marca 2007, 12:18:13)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 08:20:39)
Zmieniono: Aktualizacja zakresu zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21062