Wykaz spraw do załatwienia

Wpłaty

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu
lub na konto Urzędu Miasta Rypin

Bank Gospodarki Żywnościowej O/Rypin

Numer konta/Rodzaj wpłaty

05 2030 0045 1110 0000 0245 8480
Dochody budżetu państwa
-opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL
 
26 2030 0045 1110 0000 0253 9970
Dochody podatkowe
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu,
- podatek rolny i leśny,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłata prolongacyjna,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności

27 2030 0045 1110 0000 0263 7340

 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 
73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Dochody Urzędu Miejskiego- dochody podstawowe
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów gminy,
- czynsz za dzierżawę gruntów gminy,
- sprzedaż nieruchomości gminy,
-opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
- opłata adiacencka,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za znaczek za psa,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską,
- inne opłaty

84 2030 0045 1110 0000 0245 8610
Zabezpieczenia, rękojmie, depozyty
Wadia, rękojmie, depozyty


Rejony Strażników Miejskich

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy - Podatki

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Wydział Nieruchomości i Środowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność Gospodarcza

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (21 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (21 marca 2007, 08:50:33)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (24 czerwca 2021, 07:57:13)
Zmieniono: Dodanie nowego wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44021