koordynator ds. dostępności


Marcin Kowalczyk
tel. 54 280 9622
fax. 54 280 9659
adres e-mail: marcin.kowalczyk@rypin.eu
 
 
Zakres zadań Koordynatora do spraw dostępności:
  1. wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rypin,
  2. przygotowuje i koordynuje wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitoruje działalność Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawia Kierownikowi Urzędu bieżące informacje o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. sporządza raport zbiorczy o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (22 września 2020)
Opublikował: Marcin Żebrowski (22 września 2020, 12:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1964