Informacja na temat określenia nabywcy w przypadku zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Miasta Rypin


Szanowni Państwo
 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe Gminy Miasta Rypin dla celów podatku VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Gminę Miasta Rypin.
 
W praktyce wskazana zmiana oznacza, że umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Rypin muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP oraz dane jednostki, jako podmiotu działającego w imieniu gminy, tj. pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, a także podpis kierownika jednostki z upoważnienia Burmistrza Miasta Rypin.
 
Faktury VAT dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz Gminy Miasta Rypin (jednostek budżetowych) po dniu 01 stycznia 2017 r. powinny zawierać następujące określenie nabywcy:                                                FAKTURA NABYCIA                 
                             --------------------------------------------------------
                                 Nabywca:       Gmina Miasta Rypin,
                                                     87-500 Rypin, ul. Warszawska 40
                                                     NIP- 892-10-00-795
                             ---------------------------------------------------------     
                                 Odbiorca:       Jednostka organizacyjna
                                                      gminy(jej nazwa i adres)

Faktury należy przesyłać na adres odbiorcy.
Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Gminę Miasta Rypin.
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Pietrzak (10 stycznia 2017)
Opublikował: Maciej Piotrowski (10 stycznia 2017, 13:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4029