Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

Zdjęcie

Komendant Straży Miejskiej Jerzy Luliński 
 

tel. 54 280 9612

fax. 54 280 9659

adres e-mail: jerzy.lulinski@rypin.eu    
Zakres zadań Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych:    

 • W zakresie obrony cywilnej:
 1. kieruje oraz koordynuje przygotowania i realizuje przedsięwzięcia obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta.
 2. wykonuje zadania z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej prawem ustalone, a w szczególności:
  • dokonuje oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  • opracowuje i uzgadnia plany obrony cywilnej oraz plany działania w zakresie obrony cywilnej,
  • przygotowuje i zapewnia działanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  • tworzy i przygotowuje do działań jednostki organizacyjne obrony cywilnej, - przygotowuje i organizuje ewakuację ludności,
  • planuje i zapewnia ochronę oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  • ma udział w opiniowaniu i tworzeniu projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  • współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie obrony cywilnej,
  • współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień,
  • opracowuje informacje, meldunki, sprawozdania dotyczące obrony cywilnej i powszechnej samoobrony dla organów nadrzędnych.
  • realizuje zadania upowszechniające obronę cywilną oraz przygotowania ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.
 • W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1.  realizuje zadania w zakresie planowania cywilnego, w tym:
  •  - opracowuje i aktualizuje Plan Zarządzania Kryzysowego w mieście,
  •  - organizuje i prowadzi szkolenia, ćwiczenia i treningi w zakresie zarządzania kryzysowego na potencjalne zagrożenia.
  • - prowadzi obsługę kancelaryjną Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • W zakresie spraw obronnych:
 1. opracowuje i aktualizuje plany operacyjnego funkcjonowania miasta,
 2. planuje i realizuje świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz sił zbrojnych i innych podmiotów. Prowadzi ewidencję w tym zakresie,
 3. prowadzi sprawy związane z rejestracją osób dla potrzeb kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienia stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej,
 4. przygotowuje plany, organizuje szkolenia obronne oraz tworzy warunki do funkcjonowania Burmistrza w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
 5. opracowuje informacje, meldunki, sprawozdania dotyczące spraw obronnych dla organów nadzorujących.
 6. wykonuje inne prace powierzone do wykonania przez Burmistrza lub Sekretarza Miasta.

metryczka


Wytworzył: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 11:51:52)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 13:29:55)
Zmieniono: Zmiana numeru faxu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6071