Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Zdjęcie

Marcin Kowalczyk

tel. 54 280 9622

fax. 54 280 9659

adres e-mail: marcin.kowalczyk@rypin.eu    
Zakres zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych:   

 • zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust 2, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • nadzoruje nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
 • przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do przetwarzania danych osobowych,
 • podejmuje odpowiednie działania w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń,
 • nadzoruje nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,
 • udziela wyjaśnień i interpretacji zgodności stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych z przepisami prawa,
 • prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • identyfikuje potrzeby w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i nadzoruje prawidłowość och wdrażania oraz przestrzegania,
 • obsługuje kontrole oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi uprawnionymi do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 • koordynuje szkolenia dla pracowników w celu podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • prowadzi nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
 • zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • opracowuje i aktualizuje wymagający akceptacji burmistrza, plan ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację,
 • przekazuje do ABW ewidencję osób uprawnionych  do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania  poświadczenia bezpieczeństwa,
 • opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych  z nieuprawnionym dostępem do informacji  niejawnych  lub ich utratą zatwierdzaną przez burmistrza,
 • opracowuje instrukcję dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone zatwierdzoną przez burmistrza,
 • prowadzi sprawy związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie ich odbioru, przechowywania i przygotowywania danych do analizy,
 • prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych,
 • opracowuje szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zapewnia im ochronę fizyczną,
 • zapewnia ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 • opracowuje dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemu lub sieci teleinformatycznej w urzędzie oraz bieżąco kontroluje zgodność funkcjonowania systemu lub sieci z wymogami,
 • aktualizuje wykaz stanowisk, prac zleconych oraz osób mających dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych,
 • prowadzi bieżącą kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w urzędzie,
 • dokonuje okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • sprawuje nadzór nad przygotowaniem akt do przekazania do archiwum, oraz bierze udział w niszczeniu nie archiwalnych dokumentów niejawnych,
 • współpracuje przy zapewnieniu ochrony fizycznej urzędu, w tym opracowuje plan ochrony informacji niejawnych i nadzoruje jego realizację,
 • szkoli pracowników w zakresie informacji niejawnych,
 • prowadzi Kancelarię materiałów niejawnych,
 • prowadzi rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek dokumentów oraz innych urządzeń ewidencyjnych,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych.

Wytworzył: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 09:11:32)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 13:29:00)
Zmieniono: Zmiana numeru faxu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2428

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij