Audytor Wewnętrzny

Dariusz Gniady


adres e-mail: dariusz.gniady@rypin.eu    


Zakres zadań Audytora Wewnętrznego:     

  • ocenia adekwatność, efektywność i skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, w tym kontroli zarządczej,
  • wykonuje czynności doradcze, w tym składa wnioski w zakresie audytowanych zagadnień,
  • prowadzi audyt wewnętrzny zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych oraz standardami w tym zakresie,
  • opracowuje i realizuje roczny plan audytu wewnętrznego,
  • opracowuje sprawozdanie roczne z realizacji planu audytu wewnętrznego,
  • realizuje zadania zgodnie z planem rocznym, a w razie potrzeby, na wniosek Burmistrza, także poza planem audytu,
  • sporządza sprawozdania z przeprowadzanych audytów,
  • prowadzi dokumentację audytu wewnętrznego, w tym akt bieżących i stałych,
  •  monitoruje wdrażanie rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych,
  •  współpracuje z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.

metryczka


Wytworzył: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 08:59:52)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (14 kwietnia 2016, 12:09:35)
Zmieniono: Zmiana kontaktu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4723