PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK jest miejscem utworzonym przez Gminę Miasta Rypina w celu umożliwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów tzw. "problemowych", które nie mogą lub nie powinny być wyrzucane do pojemników odbieranych z terenów nieruchomości. Odpady dostarczone przez mieszkańców do tego punktu zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w punkcie i później przekazane do właściwych podmiotów zajmujących odzyskiem i recyklingiem danego rodzaju odpadu.

Odpady W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowych opłat!

Lokalizacja PSZOK w Rypinie:

ul. E. Orzeszkowej 4

PSZOK obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o.

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach - 7:00 – 15:00,
środa w godzinach - 7:00 – 17:00,
sobota:
a) w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach - 9:00 – 13:00,
b) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
w godzinach - 9:00 – 13:00

W PSZOK przyjmowane są odpady:
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1Mg na gospodarstwo domowe w ciągu roku),
 • zużyte opony (do 4 szt. z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku),
 • tekstylia i odzież,
 • żużle i popioły paleniskowe,
 • odpady niebezpieczne (opakowania po olejach, farbach itp.),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w  wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

oraz selektywnie zebrane odpady:
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • papieru i tektury,
 • ulegające biodegradacji,

oraz inne odpady komunalne, których ze względu na ich skład, jakość, gabaryty nie można umieszczać w pojemnikach i workach odbieranych z terenów nieruchomości.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (16 stycznia 2014)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (16 stycznia 2014, 09:18:08)

Ostatnia zmiana: Przemyslaw Rębacz (5 lutego 2021, 08:28:39)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4859