Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin

woj. kujawsko-pomorskie


(54) 260 40-02

(54) 260 40-03

sekretariat@rzuok.pl

NIP: 892-144-60-60 | REGON: 340327551 | KRS: 0000285228Przedmiot działania:1. Zbieranie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.02.Z

2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych, starych baterii, zużytych tłuszczów 90.02.Z

3. Zbieranie zużytych olejów ze statków i warsztatów naprawczych 90.02.Z

4. Zbieranie gruzu budowlanego i odpadów pochodzących z rozbiórki 90.02.Z

5. Działalność składowisk odpadów 90.02.Z

6. Spalanie odpadów i pozostałe metody ich unieszkodliwiania 90.02.Z

7. Składowanie odpadów 90.02.Z

8. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali 90.02.Z

9. Obróbka odpadów poprzez kompostowanie w celu ich unieszkodliwienia lub pozyskania produktów ubocznych 90.02.Z

10. Działalność związana z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub martwych i pozostałych skażonych odpadów 90.02.Z

11. Zbieranie starych zużytych sprzętów, takich jak np. lodówki w celu eliminacji substancji i materiałów niebezpiecznych 90.02.Z

12. Składowanie odpadów, w tym radioaktywnych, w górotworach włączając podziemne wyrobiska górnicze 90.02.Z

13. Przetwarzanie wyrobów metalowych włączając złom 37.10.Z

14. Przetwarzanie wyrobów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane 37.20.Z

15. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 51.57.Z

16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 01.41.B

17. Transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi 60.24.A

18. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24.C

19. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 71.34.Z

20. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42

21. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 50.20.A

22. Sprzątanie i czyszczenie obiektów 74.70.Z

23. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (15 grudnia 2010)
Opublikował: Marcin Żebrowski (15 grudnia 2010, 20:34:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (29 września 2011, 07:30:21)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13703