Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwały z 2016 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 82) starsze uchwały »Uchwała nr XXVIII/216/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2024

Uchwała nr XXVIII/215/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok

Uchwała nr XXVIII/213/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2017.

Uchwała nr XXVIII/212/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020"

Uchwała nr XXVIII/211/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

Uchwała nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 rok.

Uchwała nr XXVII/209/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2026

Uchwała nr XXVI/208/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.

Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2024

Uchwała nr XXVI/206/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok.

Uchwała nr XXVI/205/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ na realizację zadania pn. „Pokrycie wkładu własnego w XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych"

Uchwała nr XXVI/204/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin jako aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie

Uchwała nr XXVI/203/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr XXVI/202/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uchwała nr XXVI/201/2016 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin

Uchwała nr XXVI/ 200 /16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Uchwała nr XXVI/199/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXVI/198/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXVI/197/16 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 82) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij