Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 94) starsze uchwały »Uchwała nr XXIX/214/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.

Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044

Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.

Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypina na rok 2013.

Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: o obszar III A - ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa droga wewnętrzna na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.

Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze • obszar III A - ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzna na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.

Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.

Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.

Uchwała nr XXIX/203/12 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Rypina uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich.

Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina.

Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: - obszar III A - ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa droga wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.

Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .

Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: uchylenia uchwały Nr XX/147/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2012-2044

Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 rok.

Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 94) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij