Uchwała nr XXVII/173/2020Rady Miasta Rypinz dnia 8 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XXVII/173/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 8 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Pełna treść:

173 20.pdf (10627kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (15 września 2020, 10:27:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177