Uchwała nr XXVII/171/2020Rady Miasta Rypinz dnia 8 września 2020w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców isympatyków miasta Rypin z dnia 22.06.2020r. dot. wycofania uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin zdnia 23 października 2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowe] Karty Praw Rodzin.Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11|ipca 2014r. o petycjach (t.j_ Dz. U. z 2018r poz. 870) Rada Miasta Rypin

Uchwała nr XXVII/171/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 8 września 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców isympatyków miasta Rypin z dnia 22.06.2020r. dot. wycofania uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin zdnia 23 października 2019r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowe] Karty Praw Rodzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11|ipca 2014r. o petycjach (t.j_ Dz. U. z 2018r poz. 870) Rada Miasta Rypin


Pełna treść:

171 20.pdf (180kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (15 września 2020, 10:22:23)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (28 września 2020, 13:03:44)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118