Uchwała nr XXVII/170/2020Rady Miasta Rypinz dnia 8 września 2020w sprawie zwolnienia z oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych Z zapobieganiem, przeeiwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.1)

Uchwała nr XXVII/170/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 8 września 2020


w sprawie zwolnienia z oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Rypin i zwrotu części tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych Z zapobieganiem, przeeiwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.1)


Pełna treść:

170 20.pdf (99kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (15 września 2020, 10:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97