Uchwała nr XXII/149/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 maja 2020W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C - Głowińsk- Głowińsk” Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.1pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.7l3) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz.S69 ze zm.1) Rada Miasta Rypin

Uchwała nr XXII/149/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 maja 2020


W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C - Głowińsk- Głowińsk”

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.1pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.7l3) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz.S69 ze zm.1) Rada Miasta Rypin


Pełna treść:

149 20.pdf (129kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 czerwca 2020, 08:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144