Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 10 (z 10)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2020-06-22 09:46:29
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Wynik postępowania
Data: 2020-06-01 12:50:44
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano informację z otwarcia ofert - 26.03.2020 r.
Data: 2020-03-26 11:45:35
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano komunikat w sprawie transmisji on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert
Data: 2020-03-26 09:00:31
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Zmianę treści SIWZ - 19.03.2020
Data: 2020-03-19 10:36:36
Autor: Marcin Turalski
Dodano Zmianę treści SIWZ - 18.03.2020 i Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 18.03.2020
Data: 2020-03-18 12:50:48
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.03.2020, Zmianę treści SIWZ - 17.03.2020 oraz dokonano zmiany w formatce postępowania w zakresie terminu składania ofert
Data: 2020-03-17 11:49:05
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Wyjaśnienie treści SIWZ - 12.03.2020
Data: 2020-03-12 10:50:02
Autor: Joanna Lewandowska
Poprawiono format Załącznika Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
Data: 2020-03-05 14:20:08
Autor: Joanna Lewandowska
Dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.03.2020, Zmianę treści SIWZ - 04.03.2020, Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 04.03.2020
Data: 2020-03-04 12:56:49
Autor: Joanna Lewandowska
Zmiany o pozycjach 1 - 10 (z 10)

powrót do informacji »