Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 42)

Wykaz spraw do załatwienia
rejestr zmian informacji

Dodanie nowe informaci
Data: 2020-06-18 11:35:00
Autor: Maciej Piotrowski
Dodanie działu
Data: 2019-04-23 12:53:55
Autor: Maciej Piotrowski
Dodanie działu
Data: 2017-06-22 11:26:43
Autor: Maciej Piotrowski
Poprawa literówki
Data: 2017-06-22 07:47:06
Autor: Maciej Piotrowski
Poprawa literówki
Data: 2017-06-21 13:56:12
Autor: Maciej Piotrowski
Dodanie działu
Data: 2017-06-21 13:28:56
Autor: Maciej Piotrowski
Dodano Azbest
Data: 2016-01-07 14:11:49
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano sprawę - nadanie numeru porządkowego
Data: 2014-10-15 10:00:58
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano wniosek na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Data: 2014-05-13 13:37:37
Autor: Marcin Żebrowski
Zmiana nazwy spowodowana zmianą statutu miasta
Data: 2014-01-28 08:43:41
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano numer konta bankowego dla opłat za odpady komunalne
Data: 2013-06-26 13:59:49
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data: 2013-04-04 14:11:07
Autor: Marcin Żebrowski
Zmiana konta bankowego
Data: 2012-12-31 11:15:23
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano link Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Data: 2012-11-05 10:25:38
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano rejony Strażników Miejskich
Data: 2012-10-16 07:45:33
Autor: Marcin Żebrowski
Zmiana numeru konta bankowego
Data: 2012-10-08 13:27:21
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Data: 2012-07-02 18:03:43
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano numer konta bankowego
Data: 2012-04-04 08:18:23
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Data: 2012-02-03 12:55:15
Autor: Marcin Żebrowski
Dodano link dotyczący wpisu do rejestru działalności regulowanej - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Data: 2012-01-10 09:48:21
Autor: Marcin Żebrowski
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 42)

powrót do informacji »