Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4885)

Zapytanie ofertowe

Dodano Przyczynę unieważnienia


Data: 2020-09-24 09:11:26
Autor: Joanna Lewandowska

Deklaracja dostępności

Poprawki teleadresowe


Data: 2020-09-23 20:19:13
Autor: Marcin Kowalczyk

Zapytanie ofertowe

Dodano Wynik postępowania


Data: 2020-09-22 09:23:04
Autor: Joanna Lewandowska

Zapytanie ofertowe

Dodano Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego - 21.09.20120 r.


Data: 2020-09-21 10:53:48
Autor: Joanna Lewandowska

Data: 2020-09-16 13:14:45
Autor: Karol Chmielewski

Przetarg nieograniczony

Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-09-15 11:36:43
Autor: Marcin Turalski

XXVI/168/2020

Poprawa literówki


Data: 2020-09-15 10:33:32
Autor: Maciej Piotrowski

XXVI/169/2020

Poprawa literówki


Data: 2020-09-15 10:33:00
Autor: Maciej Piotrowski

Przetarg nieograniczony

Dokonano zmiany w formatce postępowania w zakresie terminu składania ofert


Data: 2020-09-14 12:15:55
Autor: Joanna Lewandowska

Zapytanie ofertowe

Dodano Przyczynę unieważnienia


Data: 2020-09-10 09:46:21
Autor: Joanna Lewandowska

Przetarg nieograniczony

Dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.09.2020 r., Wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ - 08.09.2020 r. oraz dokonano zmiany w formatce postępowania w zakresie terminu składania ofert


Data: 2020-09-08 11:11:31
Autor: Joanna Lewandowska

Zapytanie ofertowe

Dodano Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 07.09.2020 r.


Data: 2020-09-07 10:03:39
Autor: Joanna Lewandowska

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Rypin.

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-09-07 08:57:37
Autor: Maciej Piotrowski

Zapytanie ofertowe

Dodano Wynik postępowania


Data: 2020-09-04 08:42:16
Autor: Joanna Lewandowska

Zaproszenie na posiedzenie komisji.

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-09-04 07:57:49
Autor: Maciej Piotrowski

Przetarg nieograniczony

Dodano wynik postępowania


Data: 2020-09-03 11:52:08
Autor: Marcin Turalski

Zapytanie ofertowe

Dodano Wynik postępowania


Data: 2020-09-03 11:05:24
Autor: Joanna Lewandowska

Regulamin organizacyjny

Zmiana regulaminu


Data: 2020-09-01 13:10:39
Autor: Marcin Żebrowski

Zaproszenie na posiedzenie komisji.

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-09-01 07:39:34
Autor: Maciej Piotrowski

Przetarg nieograniczony

Dodano Wyjaśnienie treści SIWZ - 31.08.2020 r. - Wyznaczenie terminu i miejsca wizji lokalnej


Data: 2020-08-31 12:53:21
Autor: Joanna Lewandowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4885)