Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)zamówienie na:

USŁUGI KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2020 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.21.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Rypin, 8 stycznia 2020 r. ZP.271.A.21.2019.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2020 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.21.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2020 ROKU” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 1 godzinę świadczonej usługi. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu "Aktywna młodzież"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.A.17.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Rypin, 13 stycznia 2020 roku PURS.271.A.17.2019.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.A.17.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęły 7 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 4 złożona przez SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice Oferta Nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 8 720,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Pawła Kalitę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KAL-SPORT” Paweł Kalita mającą siedzibę w Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 66,05 punktów. Oferta Nr 2 złożona przez Jerzego Czubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JC-CAR Jerzy Czubiński z siedzibą w Korzeniowie, ul. Kwidzyńska 1c, 82-500 Kwidzyn została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 63,71 punktów. Oferta Nr 3 złożona przez Fabrykę Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria została odrzucona na podstawie ust. 6 pkt. 2 Zapytania Ofertowego Oferta Nr 5 złożona przez Grzegorza Ułasiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa WIXIM Grzegorz Ułasiuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, Plac Szkolny Dwór 23, 21-500 Biała Podlaska została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 93,18 punktów. Oferta Nr 6 złożona przez LEGEND SPORT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stargardzka 9 D, 54-156 Wrocław została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 94,78 punktów. Oferta Nr 7 złożona przez GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk z siedzibą w Klępinie, ul. Klonowa 2, 66-010 Nowogród Bobrzański została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 61,70 punktów. Z up. Burmistrza Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.A18.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Rypin, 13 stycznia 2020 roku PURS.271.A.18.2019.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.A.18.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęły 6 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Grzegorza Ułasiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa WIXIM Grzegorz Ułasiuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, Plac Szkolny Dwór 23, 21-500 Biała Podlaska. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 8 027,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Pawła Kalitę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KAL-SPORT” Paweł Kalita mającą siedzibę w Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 61,90 punktów. Oferta Nr 2 złożona przez Jerzego Czubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JC-CAR Jerzy Czubiński z siedzibą w Korzeniewie, ul. Kwidzyńska 1c, 82-500 Kwidzyn została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 68,77 punktów. Oferta Nr 4 złożona przez „Drzewiarz-bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 67,17 punktów. Oferta Nr 5 złożona LEGEND SPORT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stargardzka 9 D, 54-156 Wrocław została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 95,69 punktów. Oferta Nr 6 złożona przez GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk z siedzibą w Klępinie, ul. Klonowa 2, 66-010 Nowogród Bobrzański została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 65,90 punktów. Z up. Burmistrza Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)