Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 czerwca 2012  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10.07.2012 r. ZP.271.21.5.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17”. Numer postępowania ZP.271.21.2012 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Docieplenie budynku przy ul. Lipnowskiej 17” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa piasku do zapraw wraz z transportem

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.31.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.06.2012 r. ZP.271.A.31.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa piasku do zapraw wraz z transportem”. Numer postępowania ZP.271.A.31.2012. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa piasku do zapraw wraz z transportem”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  

zamówienie na:

USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.19.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2012  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 04.05.2012 r. ZP.271.A.19.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.19.2012. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 10.05.2012 r. ZP.271.13.6.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.14.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 11 kwietnia 2012  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 17.04.2012 r. ZP.271.A.14.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.14.2012. Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGI TRANSPORTOWE NA OBSZARZE MIASTA RYPINA W 2012 ROKU”. W oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 stycznia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 30.01.2012 r. ZP.271.4.3.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)” Numer postępowania ZP.271.4.2012 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)”. W ww. postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)