Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RYPINIE – I ETAP

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 grudnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23.01.2012 r. ZP.271.26.6.2011.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – I ETAP”. Numer postępowania ZP.271.26.2011 Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – I ETAP” ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.33.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 12.12.2011 r. ZP.271.33.4.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Dostawa tablic interaktywnych, komputerów przenośnych, projektorów i oprogramowania w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 23.08.2011 r. ZP.271.15.4.2011r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. Numer postępowania ZP.271.15.2011 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. W ww. postępowaniu w oznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  

zamówienie na:

Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 sierpnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 05.08.2011 r. ZP.271.10.3.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. Numer postępowania ZP.271.10.2011 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty murarskie i malarskie w ramach zadania Remont Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”. W ww. postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opieka nad uczestnikami XV grupy Letnich Obozów Naukowych 2011 w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 271.9.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 08.07.2011 r. PO KL 271.9.6.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Opieka nad uczestnikami XV grupy Letnich Obozów Naukowych 2011 w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” ponieważ w postępowaniu wpłynęły dwie oferty z taką samą ceną. Zamawiający wezwał Wykonawców na podstawie art. 91 ust. 5 do złożenia ofert dodatkowych. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta dodatkowa. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 czerwca 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.06.2011 r. ZP.271.6.4.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 maja 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.05.2011 r. ZP.271.1.4.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa mostu w ciągu ul. E. Orzeszkowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341-5/11
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 kwietnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 24.06.2011 r. ZP. 341 – 5 – 5/11 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. E. Orzeszkowej”. Numer postępowania ZP. 341 – 5/11. Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. E. Orzeszkowej” ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)