Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)