Przetargi aktualne z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.10.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  10:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni ulicy Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  11:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  11:00

zamówienie na:

Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  11:00

zamówienie na:

Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)