Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.8.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2020  11:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2020  11:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: GMINA MIASTA RYPIN
termin składania ofert: 3 sierpnia 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)