Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (647)  |  Przetargi unieważnione (107)

zamówienie na:

Budowa budynku szatniowo – sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (498kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY.pdf (135kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 16.12.2020 r..pdf (114kB) pdf

UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 16 grudnia 2020 roku o godz. 11:15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 11.12.2020.pdf (243kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ - 09.12.2020.pdf (143kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 07.12.2020.pdf (375kB) pdf
Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania - Tabela opraw LED 1.pdf (1171kB) pdf
Załącznik Nr 2 do odpowiedzi na pytania - Tabela opraw LED 2.pdf (149kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ - 30.11.2020.pdf (72kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ - 27.11.2020 (77kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ - 25.11.2020 r. (65kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3060kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (4892kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (65kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (386kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (372kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (272kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - art. 24 ust. 1 pkt 23 - grupa kapitałowa.pdf (295kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (477kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (67kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.doc (73kB) word
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna.pdf (149kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).pdf (358kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (19 listopada 2020, 12:08:37)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (15 lutego 2021, 15:59:13)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1409