zamówienie na:

Budowa budynku szatniowo – sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  11:00