zamówienie na:

Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 października 2020  11:00
!!! UWAGA !!!
ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.09.2020 r..pdf (2505kB) pdf
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 08.09.2020 r..pdf (7143kB) pdf


Wyjaśnienie treści SIWZ - 31.08.2020 r. - Wyznaczenie terminu i miejsca wizji lokalnej.pdf (993kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (5200kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (3857kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (258kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (64kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (246kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (238kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (174kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - art. 24 ust. 1 pkt 23 - grupa kapitałowa.pdf (180kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (348kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.pdf (221kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (67kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (177kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.doc (76kB) word
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna.pdf (910kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).pdf (220kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (11 sierpnia 2020, 15:20:04)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (8 września 2020, 11:11:31)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.09.2020 r., Wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ - 08.09.2020 r. oraz dokonano zmiany w formatce postępowania w zakresie terminu składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 950