zamówienie na:

Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej.