zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.10.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej