zamówienie na:

Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.4.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2020  11:00