zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 29 kwietnia 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

!!! UWAGA !!!
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.04.2020 r. (231kB) pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 08.04.2020 r. (1527kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 08.04.2020 r. (67kB) word
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 08.04.2020 r. (400kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.04.2020 r. (518kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 06.04.2020 r. (221kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (5325kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (7507kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (400kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (65kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (435kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (390kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (376kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (299kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (46kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (177kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (219kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (34kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (213kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (40kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna (266kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (715kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Orientacyjny zakres inwestycji (1954kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Opinia geotechniczna


metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (23 marca 2020, 13:33:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (25 czerwca 2020, 09:11:48)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907