zamówienie na:

Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

UWAGA !!!

Z związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 26 marca 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:

www.facebook.com/MiastoRypin/
!!! UWAGA !!!
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.03.2020.pdf (2218kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 17.03.2020.pdf (792kB) pdfWyjaśnienie treści SIWZ - 12.03.2020.pdf (800kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.03.2020.pdf (2070kB) pdf
Zmiana treści SIWZ - 04.03.2020.pdf (796kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 04.03.2020.pdf (291kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 04.03.2020.doc (184kB) wordOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (4624kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (7085kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (291kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (184kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno- użytkowy z załącznikami
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (280kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (271kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (193kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - art. 24 ust. 1 pkt 23 - grupa kapitałowa.pdf (211kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (400kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.pdf (234kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (186kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (212kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.doc (194kB) word
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna.pdf (1034kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).pdf (229kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (3 marca 2020, 15:16:53)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (22 czerwca 2020, 09:46:29)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 932