zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (128kB) pdf


Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty.pdf (564kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 25.02.2020 r..pdf (854kB) pdf!!!UWAGA!!!
W dniu 30.01.2020 r. nastąpiła zmiana: Ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, Załącznika Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznika Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, Załącznika Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.
Wszystkie ww. dokumenty zostały zamieszczone na stronie z Dokumentacją przetargową.
Dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami znajduje się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/306075

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (24 stycznia 2020, 10:49:23)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (1 kwietnia 2020, 13:14:21)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403