zamówienie na:

Przygotowanie do druku i wykonanie druku w 2020 roku gazety samorządowej "Kronika Rypińska" oraz "Kronika Rypińska" Dzień dobry Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.20.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 27 grudnia 2019 r. ZP.271.A.20.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie do druku i wykonanie druku w 2020 roku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin Numer postępowania ZP.271.A.20.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Przygotowanie do druku i wykonanie druku w 2020 roku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył Mediakolor Osieccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 18 763,50 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski