zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2019
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (7503kB) pdfOGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY.pdf (870kB) pdfDokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami znajduje się tutaj:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/262594

Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2019 r..pdf (858kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (7 października 2019, 10:48:14)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (31 grudnia 2019, 10:44:03)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317