Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin31.07.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

31.07.2020


Rypin, 2020.07.31
NiŚ. 6131.1.21.2020
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
 
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
ZAWIADAMIA
 
 
strony postępowania, że w dniu 31.07.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Nowe Osiedle 28 A i B została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha zwyczajna (Prunus padus) rosnącego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 832/96, położonej w Rypinie przy ul. Nowe Osiedle 28 A i B.
 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia strony mogą  zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rypin.
 
            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu (tel. 54 280 96 28).
 
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 31.07.2020 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
   
Otrzymują:
  1. Strony postępowania – poprzez umieszczenie w BIP
  2. aa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (37kB) word
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (390kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (31 lipca 2020)
Opublikował: Marcin Żebrowski (31 lipca 2020, 07:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232