Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin29.10.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.10.2019


Rypin, 2019.10.29
NiŚ.6131.1.37.2019
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614 ze zm.)  
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 
zawiadamia strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata (Betula pendula), rosnącego na terenie nieruchomości położonej w Rypinie, oznaczonej nr ewid. 844/10 (ul. 1 Maja 5).
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie dowodami oraz dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Rypinie ul. Warszawska 40 pok. Nr 102 w godzinach 730–1600 (poniedziałek i wtorek), 730–1530 (środa, czwartek), 730–1430 (piątek), telefon (54) 280-96-28.
 
Po upływie wskazanego wyżej terminu przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o zebrane dowody i materiały.
 
 
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 29.10.2019 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
  Treść obwieszczenia (637kB) pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Karol Chmielewski (29 października 2019)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (29 października 2019, 14:43:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339