Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

16.09.2019


            Rypin,  2019.09.16
NiŚ.6220.2.3.2019      
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
 
Burmistrz Miasta Rypin, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 6 maja 2019 r. wpłynął wniosek firmy MAG-TRANS Sp. z o.o. S.K.A. reprezentowanej przez pełnomocnika – pana Radosława Trzaskę wszczynający postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych dla potrzeb tankowania pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1118/13 i 1118/14 (obręb Rypin), zlokalizowanych w mieście Rypin.
 
Mając na uwadze, że planowane zamierzenie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego Burmistrz Miasta Rypin stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak. NiŚ. 6220.2.3.2019) niniejszym informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Organami opiniującymi potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko były Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Rypin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Z uwagi, iż organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie będzie uzgadniał warunków realizacji przedsięwzięcia.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) i ustnej do protokołu, w terminie 30 dni od wydania niniejszego obwieszczenia tj. od 16 września 2019 r. do 16 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin pok. 102, I piętro) w godzinach: poniedziałek - wtorek od 7:30 do 16:00,  środa - czwartek 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30, tel. (54) 280 96 28 bądź pod adresem rypin@rypin.eu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rypin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raport o oddziaływaniu na środowisko dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie www.bip.rypin.eu jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez:
1-     Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia” wraz z załącznikiem w postaci raportu.
2-     Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin,  na okres 30 dni – od 16 września 2019 – 16 października 2019 roku.

Treść obwieszczenia (1017kB) pdf
Raport (2690kB) pdf
Dokumentacja do Raportu (14147kB) zip


Wytworzył: Podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale społeczeństwa (16 września 2019)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (16 września 2019, 11:43:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij