Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenie

06.03.2018


            Rypin,  2018.03.06
NiŚ.6220.3.2.2017      
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
 
 
Burmistrz Miasta Rypin, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 09.06.2017 r. wpłynął wniosek pani Katarzyny Ostrowskiej, prowadzącej działalność pod nazwą Zakład Wyrobów Metalowych DRU-MAX, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali przemysłowej z przeznaczeniem na uruchomienie instalacji do trawienia walcówki stalowej na terenie DRU-MAX w Rypinie”, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości o nr ewid. 1082/1 w Rypinie.
 
Mając na uwadze, iż zgodnie  z § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie kwalifikuje się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Rypin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) i ustnej, w terminie 30 dni od wydania niniejszego obwieszczenia tj. od 06.03.2018 r. do 05.04.2018 w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin pok. 102, I piętro) w godzinach: poniedziałek - wtorek od 7:30 do 16:00,  środa - czwartek 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30, tel. (54) 280 96 28 bądź pod adresem rypin@rypin.eu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rypin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raport o oddziaływaniu na środowisko dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie www.bip.rypin.eu jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez:
1-     Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia” wraz z załącznikiem w postaci raportu.
2-     Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin oraz w okolicy miejsca planowanej inwestycji,  na okres 30 dni tj. od 06.03.2018 – 05.04.2018 roku.
 

Treść pisma - obwieszczenie (898kB) pdf
Raport oddziwływania na środowisko (3277kB) pdf

Wytworzył: Karol Chmielewski (6 marca 2018)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (6 marca 2018, 14:42:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij