Ogłoszenie02.09.2015

Ogłoszenie

02.09.2015


II.0630.2.2014
   
INFORMACJA
O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 
    Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:
 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin”


                                z up. Burmistrza Miasta
                                                                 mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                      Kierownik Wydziału
                                                                  Infrastruktury i Inwestycji


metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (2 września 2015)
Opublikował: Marek Kiedrowski (2 września 2015, 08:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 758