Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 236) starsze karty »
numer wpisu:

3/2021

data: 8 lutego 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Instalacja do przetwarzania odpadów
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

2/2021

data: 28 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych dla potrzeb tankowania pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

1/2021

data: 4 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

17/2020

data: 9 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xØ273/400.
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

15/2020

data: 31 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: Analiza warunków ekofizjograficznych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zamawiający: Gmina Miasta Rypina
wykonawca: Urban PRO Wojciech Kozłowski
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

14/2020

data: 7 lipca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych „STARORYPIN1” oraz „STARORYPIN2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

13/2020

data: 7 lipca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji paliw, wiatą nad wyspami dystrybutorowymi, pylonem cenowym, myjnią bezdotykową dla samochodów osobowych i ciężarowych, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rypinie, przy ul. Mławskiej na działce nr 1286/4
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

16/2020

data: 1 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xØ273/400
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

9/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Rozbudowa zakładu produkcyjnego akcesoriów meblowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

8/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji paliw, wiatą nad wyspami dystrybutorowymi, pylonem cenowym, myjnią bezdotykową dla samochodów osobowych i ciężarowych, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz infrastrukturą towarzyszącą w Rypinie, przy ul. Mławskiej na działce nr 1286/4
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 236) starsze karty »