Konsultacje społeczne13.10.2021

Konsultacje społeczne

13.10.2021

Burmistrz Miasta Rypin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Rypin w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 Uprawnione do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Miasta Rypin organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje. Opinie na temat projektu uchwały można składać w formie pisemnej na załączonym formularzu.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 27 października  2021 roku do godz. 13.30 w Sekretariacie Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: slawomir.kryszczuk@rypin.eu

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (do konsultacji) (538kB) pdf

Formularz konsultacji (23kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Sławomir Kryszczuk (13 października 2021)
Opublikował: Marcin Żebrowski (13 października 2021, 15:06:54)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (26 października 2021, 15:16:37)
Zmieniono: Poprawa daty składania uwag

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153