Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze aktualności »Zaproszenie na posiedzenie komisji

23.09.2020

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin, które odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. ( piątek ) o godz. 12 .00 w Urzędzie Miasta Rypin (sala konferencyjna ), ul. Warszawska 40.Zaproszenie na posiedzenie komisji

23.09.2020

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, które odbędzie się w dniu 30 września 2020r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Rypin.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

17.07.2020

na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Petycja do członków Rady Miasta Rypin

02.07.2020

W nawiązaniu do pisma z 3 marca 2020 r. o numerze BR 1510.1.2020 ponownie skłądam petycję dotyczącą wycofania Karty Praw Rodziny.OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 16 czerwca 2020 r.

16.06.2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020 r.Zgromadzenie publiczne

16.06.2020

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2020 roku w Rypinie przy ulicy Rynek odbędzie się zgromadzenie publiczne.Burmistrz Miasta Rypin – Gminny Komisarz Spisowy

15.06.2020

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.Rozporzadzenie 8 2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

04.06.2020

W sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBurmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

02.06.2020

o opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

02.06.2020

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

23.03.2020

Zwracamy się do organu władz gminnych z prośbą o przyjecie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycja na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie czestotliwości.Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

13.03.2020

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

03.03.2020

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Petycja do członków Rady Miasta Rypin

20.02.2020

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wycofanie Uchwały nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 paździemika 2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

14.02.2020

dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

15.01.2020

otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zkresu sportuOGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 7 stycznia 2020 r.

07.01.2020

o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r.OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 7stycznia 2020 r.

07.01.2020

o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020 r.Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020

Odpady komunalne zmiany - nieruchomości niezamieszkałeZmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020

Odpady komunalne zmiany - nieruchomości zamieszkałeAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze aktualności »